Search English (United States)  Norsk, Bokmål (Norge) Svenska (Sverige)  Dansk (Danmark)
Sunday, July 14, 2024..:: Hjem::..Register  Login
 Article Details

Pluto er ikke lenger en planet
Stakkars Pluto. Etter å ha blitt forvekslet med en tegneseriehund og blitt gjort narr av i flere tiår, mister nå Pluto sin status som planet. Dette har 2.500 astronomer fra hele verden som har vært samlet i Praha den siste uken besluttet.

Beslutningen ble gjort i forbindelse med International Astronomical Union (IAU) sitt årlige seminar hvor formålet bl.a. var å stemme over nye retningslinjer som for første gang vil definere hva som er og hva som ikke er en planet. Dessverre for den niende steinen fra solen har man besluttet at Pluto ikke lenger er en planet, men en såkalt dvergplanet, et nivå under Jorden og de andre syv ”klassiske” planetene.

Fans av Pluto, som ble oppdaget i 1930, vil sørge høylytt over dette vedtaket som ble fattet torsdag etter en avstemning blant deltakerene. Resultatet blir først gjort offentliggjort under avslutningen av seminaret. Opprinnelig hadde IAU foreslått å beholde Pluto sin status som planet og samtidig bringe tre nye objekter (Charon, Ceres og Xena) inn i den planetariske klubben. Men under press fra motstanderne måtte organisasjonen forkaste disse planene. I steden ble det utarbeidet en resolusjon som så ble lagt ut til avstemning.

Resolusjonen er som følger:

Resolution 5A is the principal definition for the IAU usage of "planet" and related terms.

Resolution 6A creates for IAU usage a new class of objects, for which Pluto is the prototype. The IAU will set up a process to name these objects.

IAU Resolution: Definition of a Planet in the Solar System
Contemporary observations are changing our understanding of planetary systems, and it is important that our nomenclature for objects reflect our current understanding. This applies, in particular, to the designation 'planets'. The word 'planet' originally described 'wanderers' that were known only as moving lights in the sky. Recent discoveries lead us to create a new definition, which we can make using currently available scientific information.

RESOLUTION 5A
The IAU therefore resolves that "planets" and other bodies in our Solar System be defined into three distinct categories in the following way:

(1) A "planet"1 is a celestial body that (a) is in orbit around the Sun, (b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and (c) has cleared the neighbourhood around its orbit.

(2) A "dwarf planet" is a celestial body that (a) is in orbit around the Sun, (b) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape2 , (c) has not cleared the neighbourhood around its orbit, and (d) is not a satellite.

(3) All other objects3 except satellites orbiting the Sun shall be referred to collectively as "Small Solar-System Bodies".


1The eight planets are: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
2An IAU process will be established to assign borderline objects into either dwarf planet and other categories.
3These currently include most of the Solar System asteroids, most Trans-Neptunian Objects (TNOs), comets, and other small bodies.


IAU Resolution: Pluto

RESOLUTION 6A
The IAU further resolves:

Pluto is a "dwarf planet" by the above definition and is recognized as the prototype of a new category of trans-Neptunian objects.

 

Resolusjonen som nå er vedtatt definerer en planet som ”...et himmellegeme som går i bare rundt solen, har nok masse til at egen gravitasjon kan overkomme rigide interne krefter slik at den antar en tilnærmet rund form og har ryddet omgivelsene rundt sin bane”. Alt som ikke oppfyller disse kravene er enten en ”dvergplanet”, slik som Pluto, eller et ”mindre solsystemlegeme”, noe som er dekkende for mange asteroider, kometer og andre naturlige satelitter.

Det er uklart hvordan Plutos nedgradering vil påvirke Nasas New Horizons romferd som tidligere i år startet sin 9,5 år reise til dette merkelige objektet for å avdekke flere av dens hemmeligheter.

Astronomer ønsker å trekke et skarpt skille mellom de åtte ”klassiske planetene” (Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun) og Pluto som er mindre enn jordens måne, ikke større enn mange objekter i dens område og har en eksentrisk bane.

Andre såkalte dvergplaneter er i tillegg til Pluto, Charon som er Plutos største måne, asteroiden Ceres som var en planet på 1800-tallet før den ble degradert og det nylig oppdagede objektet 2003 UB313 med klengenavnet Xena.

For bare en uke siden var alle disse objektene i ferd med å bli planeter gjennom et første utkast til definisjon som ville definere en ny klasse planetariske objekter kalt ”plutoner”. Men idéen fikk det glatte lag av mange astronomer og satte i gang livlig og noen ganger stridige debatter som førte til det endelige forslaget om å dumpe Pluto.

Mange mener det ikke er vitenskapelig belegg for å gi planetstatus til noen av de mange stenene som flyter rundt i det såkalte Kuiper-beltet, en mystisk skiveformet sone utenfor Neptun og som inneholder tusenvis av komeret og planetariske objekter.

Diskuter artikkelenWritten By: Eirik Sørensen
Date Posted: 8/24/2006
Number of Views: 19634

Return

  
Copyright 2006-2015 Stjerneporten   Terms Of Use  Privacy Statement